ro

Diana Cazacu

Gestalt terapeut under utdanning


 • Står du ovenfor valg?
 • Trenger du noen å snakke med?
 • Finner du ikke lenger glede i ting som før gjorde deg glad?

Det er du som bestemmer hva du vil snakke om. Min oppgave er å få kontakt med hvordan du har det, slik at jeg kan være til hjelp for deg. Jeg kan ikke redde deg fra problemene dine. Jeg kan hjelpe deg med å finne en ressurs i deg selv. Gjennom undersøkende og støttende samtaler du kan oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå og hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.  

Det er mange grunner til å oppsøke terapi. Noen kan være:

 • Stress i hverdagen
 • Kulturelle forskjeller
 • Negativt selvbilde
 • Mangel på motivasjon
 • Fastlåste mønstre
 • Vanskelige relasjoner
 • Skyld og skam
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Angst
 • Vonde minner
 • Grensesetting
 • Forhold til kropp
 • Eksistensielle spørsmål

Jeg kan ikke være terapeut for personer som jeg allerede har en nær relasjon til, men er du usikker om dette kan du bare ta kontakt, så tar vi en prat om det. 

Fakta og nyttig info

20 minutter i naturen reduserer stresshormonene i kroppen. Dagslys spiller en viktig rolle for kroppens døgnrytme. Sansene aktiveres og oppmerksomheten endres. Å se vakker natur øker nivået av signalstoffer i hjernen som bidrar til følelse av velvære.

Psykoterapi og andre typer samtaleterapi som ikke bruker antidepressiva eller andre legemidler fungerer mot depresjon. Det kommer frem i en såkalt review-studie, der tidligere forskning på feltet oppsummeres og sammenlignes.