no


Jeg er en trygg, åpen og vennlig terapistudent.

Jeg studerer Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og er godkjent av instituttet til å ta imot klienter. Som fjerde års student på 4-årig gestaltterapiutdanning går jeg selv regelmessig i veiledning hos godkjent gestalt veileder, noe som sikrer kvaliteten i mitt arbeid med klienter og terapien jeg tilbyr. Jeg er medlem av NGF, og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. 

Min arbeidserfaring kommer fra forskjellige områder. Jeg er utdannet som lærer og har videreutdanning i ledelse. Jeg gikk gjennom en lang og lærerik prosess før jeg begynte på terapeututdannelsen i 2018. Mitt møte med gestaltterapi har vært som å komme hjem. Gjennom gestalten har jeg lært å kjenne etter og finne måter å regulere mine følelser på. 

Jeg jobber som frivillig for SOS nødtelefonen, ved siden av egen praksis.  

Jeg har norsk, rumensk og russisk som arbeidsspråk.

 

Kurs, Webinar Og Konferanse: